ติดต่อโครงการ Read Thailand

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ประสานงานโครงการ Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
987/1 ถนนเพชรเกษม 4 บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 081-906-2396, 083-711-4585 โทรสาร. 02-891-8536