ประกาศจากโครงการ
chrome hearts the windows 7 ultimate product key you typed is invalid for activation parajumpers web store chrome hearts canada goose outlet online canada goose xs trillium

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

เปิดรับสมัคร       :     ตั้งแต่วันนี้ -31 พฤษภาคม 2556

เริ่มอ่านหนังสือ   :     15 มิถุนายน 2556

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

  1. โรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ www.readthailand.com
  2. กรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ พร้อมลายเซ็นรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน
  3. การส่งใบสมัคร
    1. สแกนใบสมัคร และส่งไฟล์มาที่ readthailand@tkpark.or.th
    2. แฟกซ์ใบสมัครมาที่ศูนย์ประสานงาน 02-891-8536

…สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม